Profil firmy

 

Spoločnosť SSM Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2002.
Firma pôsobí v oblasti vonkajšej a vnútornej reklamy.

Našim klientom ponúkame reklamné plochy na vlastných bilboardoch, fasádach budov a iné atypické reklamné plochy.
Uvedené reklamné plochy sa nachádzajú v Komárne a v okolí, na parkoviskách nákupných centier - Kaufland, Hypernova, Lidl a Tržnica.
Ďalšie reklamné plochy sa nachádzajú v Nových Zámkoch, Nitre, Banskej Bystrici, Martine, Leviciach, Trnave a Bratislave.

Všetky plochy sú na vysoko frekventovaných miestach. Ponúkame aj osvetlené reklamné plochy.
Firma SSM Slovakia s.r.o. zabezpečuje kvalitný zákaznícky servis:
- vyhotovenie grafického návrhu
- výroba plagátu - papier, samolepiaca fólia, gumový banner
- montáž a demontáž reklamnných materiálov

Ďakujeme Vám za poskytnutú dôveru.

 

  Základné údaje

 

SSM Slovakia s.r.o

IČO:   36546151

IČ DPH/DIČ:   SK 2020160571

Registrácia:   Okresný súd Nitra Vložka číslo 1384/N

Bankové spojenie:   Ľudová banka - Komárno

č. účtu:   4240021108 / 3100

optimalizované pre rozlíšenie
1024 x 768 a vyššie